H20190520

Utolsó módosítás09:19:18 AM

Ferenc pápa: Kedves testvéreim, boldog új évet kívánok!

A szentatya az új év első napján is elimádkozta a szokásos vasárnap déli Mária-imádságot a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel. Köszönetet mondott Szűz Máriának, aki közreműködött az üdvösség művében, és megemlékezett az isztambuli terrorcselekmény áldozatairól.

Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Az elmúlt napokban imádó tekintetünket Isten Fiára emeltük, aki Betlehemben született, ma pedig, Isten szent anyjának főünnepén, szemünket az anyára szegezzük, de mindkettejüket egymással való szoros kapcsolatukban szemléljük. Ez a kapcsolat nem merül ki abban, hogy az egyik szült, a másik született; Jézus „asszonytól született” (Gal 4,4), hogy egy üdvözítő küldetést teljesítsen, és az anya nincs kizárva ebből a küldetésből, sőt szorosan kapcsolódik hozzá. Mária tudatában van ennek, éppen ezért nem szorítkozik arra, hogy csak a Jézussal való anyai kapcsolatát vegye figyelembe, hanem nyitott és készséges marad mindazon események előtt, amelyek Jézus körül történnek: megőriz és elmélkedik, keres és megérteni igyekszik, ahogyan arra a mai evangélium emlékeztet (vö. Lk 2,19). Már kimondta igenjét, és kifejezte készségét, hogy részt vegyen Isten üdvözítő tervének megvalósításában, aki „szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat viszont fölemelte, az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el” (Lk 1,51–53). Most pedig csendesen és figyelmesen igyekszik megérteni napról napra, mit akar tőle Isten.

A pásztorok látogatása alkalmat kínál neki arra, hogy felismerje Isten akaratának némely elemét, mely ezeknek az alázatos és szegény embereknek a jelenlétén keresztül mutatkozik meg. Lukács evangélista mozgást kifejező igék gyors egymásutánjával beszéli el a pásztorok látogatását a jászolnál. Azt mondja, hogy késlekedés nélkül útnak indulnak, rátalálnak a gyermekre Máriával és Józseffel, meglátják, elmondják mindazt, amit róla mondtak [az angyalok], és végül dicsőítik Istent (vö. Lk 2,16–20). Mária figyelmesen követi a pásztoroknak ezt a vonulását, azt, hogy mit mondanak a pásztorok, mi történt velük, mert már észreveszi benne az üdvösségnek azt a mozgását, amely Jézus [üdvözítő] művéből fakad majd, és készségesen alkalmazkodik az Úr minden kéréséhez. Isten azt kéri Máriától, hogy ne csak anyja legyen egyszülött Fiának, hanem működjön is együtt Fiával és Fiáért az üdvösség tervében, hogy őbenne, az alázatos szolgálóleányban teljesedjenek be az isteni irgalmasság nagy művei.

És íme, miközben a pásztorokhoz hasonlón szemléljük az anyja karjában lévő gyermek képét, érezzük, hogy a végtelen hála érzése növekszik szívükben afelé, aki világra hozta az Üdvözítőt. Ezért az új év első napján így szólunk hozzá:

Köszönet neked, ó, Isten Fiának, Jézusnak szent anyja, Isten szent anyja!
Köszönjük alázatodat, amellyel magadra vontad Isten tekintetét;
köszönjük hitedet, amellyel befogadtad az ő Szavát;
köszönjük bátorságodat, amellyel azt mondtad: „itt vagyok”,
megfeledkeztél magadról, elbűvölve a Szent Szeretettől,
teljesen eggyé válva az ő reménységével!
Köszönjük, ó, Isten szent anyja!
Imádkozz értünk, az időben zarándokolókért;
segíts bennünket, hogy a béke útján járjunk!
Ámen!

A szentatya szavai az Angelus után:

Kedves testvéreim, boldog új évet kívánok!

Az új év olyan mértékben lesz jó, amennyiben mindannyian, Isten segítségével, azon leszünk, hogy napról napra jót tegyünk. Így építjük a békét, tettekkel mondva nemet a gyűlöletre és az erőszakra, és igent a testvériségre és a kiengesztelődésre. Immár ötven éve annak, hogy Boldog VI. Pál pápa elkezdte ezen a napon ünnepelni a béke világnapját, hogy megerősítse a közös elkötelezettséget a világ békés és testvéri építésére. Idei üzenetemben azt javasoltam, hogy tegyük magunkévá az erőszakmentességetmint a békét szolgáló cselekvés stílusát.

Sajnos az erőszak a jókívánságoknak és a reménynek ezen az éjszakáján is lesújtott. Fájdalommal telve fejezem ki közelségemet a török néphez, imádkozom a számos áldozatért és a sebesültért, az egész gyászoló nemzetért, és kérem az Urat, hogy segítse az összes jóakaratú embert, hogy bátran nekigyürkőzve szembeforduljanak a terrorizmus csapásával, és ezzel a vérfolttal, amely az egész világot a félelem és zavar árnyékával borítja be.

Szeretnék köszönetet mondani az Olasz Köztársaság elnökének jókívánságaiért, amelyeket a[z olasz] nemzetnek tegnap este mondott üzenetében hozzám intézett. Szívből viszonzom azt, és kérem az Úr áldását az olasz népre, hogy mindenki felelős és szolidáris hozzájárulásával bizalommal és reménnyel tudjon a jövőbe tekinteni.

Köszöntelek mindannyiatokat, akik itt vagytok! Köszöntöm a családokat, a társulatokat, a fiatalok csoportjait, boldog és derűs új évet kívánok! Kifejezem köszönetemet azért, hogy sok ima- és elkötelezettségkezdeményezés indul a békéért a világ minden táján. Külön is szeretném kiemelni a tegnap esti nemzeti felvonulást Bolognában, amelyet az Olaszországi Püspöki Konferencia, a Karitász, az Actio Catholica és a Pax Christi szervezett, a bolognai egyházmegye és önkormányzat támogatásával.

Köszöntöm a Szent Egyed Közösség által szervezett Békét minden földönfelvonulás résztvevőit. Köszönöm jelenléteteket és tanúságtételeteket!

Mindnyájatoknak békés évet kívánok, az Úr kegyelmében, Máriának, Isten anyjának anyai oltalma alatt!

Szép ünnepet, és kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

 

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Vatikáni Sajtóközpont

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Ha tetszett a cikk, oszd meg