Orlik Edit " Velünk múló emlékeink" - fotókiállítás a váci Lyrában

hrabopress küldte be 2020. 10. 30., p - 17:24 időpontban
""

Orlik Edit fotókiállítása - Velünk múló emlékeink

A váci Középvárosi temető felszámolása

Lyra Könyvesház Torony Galéria

megtekinthető október 30- november 19.

A középvárosi temetőben van a város legelőkelőbbjeinek nyughelye” írta
Karcsu Antal Arzén ferences szerzetes, Vác történetírója 1888-ban.
Az 1700-as évektől temetkezési helyül szolgáló középvárosi temetőt
1967-ben zárták be. Azonban a temető területén tervezett út nem készült
el, a temető területét lassan felverte a gaz, és benőtték a cserjék. 38
évvel a bezárást követően döntöttek a felszámolásáról. 2004 novemberétől
2005 májusáig szállíthatták el a hozzátartozók a halottjaikat. Ezt
követően a váci Tragor Ignác Múzeum munkatársai – temetőtérkép híján –
dokumentálták a temető síremlékeit, és a budapesti Magyar
Természettudományi Múzeum Embertani Tárának szakemberei megkezdték a
sírok bontását, a tetemek elszállítását.
A Tragor Ignác Múzeum munkatársai mintegy 966 sírhelyet regisztráltak. A
felmérés során 7072 darab munkafotót készített Orlik Edit, a múzeum
fotósa. A dokumentálás, a fotózás a sűrű növényzet, és a már korábban
kiürített, nyitott sírhelyek miatt nem volt egyszerű. Sok síremlék már
rossz állapotban volt, felirataik hiányosak, nehezen olvashatóak voltak.
Előfordult, hogy síremlék híján a téglával bélelt kriptában viszonylag
épen maradt koporsók segítettek az azonosításban. A temetőben számos, a
19-20. század folyamán elhalálozott váci híresség nyugodott. Néhányan
közülük:

Makay Imre városbíró 1794 – 1879
Plessel Lipót nyomdatulajdonos 1790 – 1873
Landerer Lajos nyomdatulajdonos 1800 – 1854
Argenti Döme orvos 1809 - 1893
Galsai Kovách Ernő 1848-as honvédtiszt, a váci börtön igazgatója 1825 – 1915
Gajáry Géza polgármester, képviselő 1863 – 1932
Reitter István kocsigyáros 1828 -1896
Erdősy Rezső fotográfus 1837 – 1897
Zádor János polgármester 1863 – 1931
Csányi László polgármester 1889 – 1924
Tragor Ignác takarékpénztári igazgató, a Váci Múzeum Egyesület elnöke
1872 – 1941
Kassai Vidor színész 1840 – 1928

Sírhelyükről ma már csak fotókat tudunk bemutatni.
Forró Katalin történész- muzeológus