V20190922

Utolsó módosítás05:42:59 AM

Rokkantak lázadása

Ha elfordítjuk a tekintetünket a magyar baloldali ellenzék kétségkívül látványos önemésztéséről, mely valószínűleg az utolsó politikai attrakció lesz ebben az országban, ugyanis ha sikeresen lezajlott, meg fog szűnni a politikai élet, mint jelenség és helyette kicsiny örömódák hallatszanak majd, a NER bölcsességéről, szóval, ha legalább körülnézünk egy kicsit, megláthatjuk azokat a problémákat, amelyek valóban tönkre fogják tenni az országot. Mint például a megváltozott munkaképességűek ügye.

Nem először foglalkozunk ezzel a kérdéssel, sajnos nem is utoljára, égető gondról van szó – több százezer ember fog vagy megfagyni, vagy éhen halni a télen azok közül, akiknek a kormány megváltoztatta a rokkantellátását. Megváltoztatta, tehát jószerével elvette. Az ötlet pokolian zseniális volt: aki mozogni is alig tud, százféle kezelés tartja életben, nem lesz képes eljárni még a saját ügyeiben sem, utcára meg főleg nem vonul, megafonnal a kezében, hogy hangot adjon az elégedetlenségének. És lám, majdnem egy stadionra valót meg lehetett spórolni azzal, hogy kikapták a kenyeret a rokkantak kezéből, elvették a fedelet a fejük felől. Csak hát nem úgy van már, mint volt régen: az érdekeltek sem most jöttek a falvédőről. Lehet, hogy nem fogják megdönteni a maratoni futás világcsúcsát – már, amelyikük nem, hiszen sokféle fogyatékkal lehet élni – de van még ebben az országban számítógép, Internet, és képesek is használni azt.

Már tavaly megalakult a ROSTA, tehát a Rokkant Számkivetettek Társasága, elsősorban azért, hogy perközösségben eljárást indítson a magyar kormány jogtipró intézkedései ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán, Strasbourgban. A per halad, a maga útján, a maga sebességével, bármelyik gőzhenger megirigyelhetné. A társaság azonban nem pihen, néhány nappal ezelőtt már mozgalommá alakultak, világos és késedelmet nem tűrő célkitűzésekkel, követelésekkel, komoly szervezeti renddel, működési szabályzattal, ahogy kell. Még elnökségük is van – Szalai József a vezetőjük, Dóbiász Anna és Végh Júlia a két alelnök. Anyagiakkal ugyan nem rendelkeznek, ezért nem is kell őket bejegyezni – semmi szükség arra, hogy jogi személlyé váljanak, nincs szó támogatások elosztásáról… ha lenne, maga a társaság is felesleges volna. De lássunk pár szemelvényt a szabályzatukból!

1.8. A Mozgalom működése kiterjed az Interneten keresztül Magyarország egész területére.

 

1.9. A Mozgalom nem jogi személy! Önálló gazdálkodást nem folytat, adószámmal nem rendelkezik. Az egyes események, rendezvények költségeit minden résztvevő tag (szimpatizáns, támogató, közreműködő) maga fedezi. Önként szerveződött, elsődlegesen és alapvetően az interneten kommunikáló és kapcsolatot tartó civil érdekközösség.

A mozgalom létrejötte, célja, tagjainak közösen vállalt és egymástól megkövetelt alapértékei: A „Rokkant Számkivetettek Társasága” (ROSTA) egy civil önszerveződéssel induló társadalmi érdekvédő csoportként jött létre és kezdte meg működését. Megalakításának igénye még a 2012. évben, néhány magánszemély összefogásával született meg. Annak felismerése kapcsán, hogy a Széll Kálmán tervben meghatározott, a rokkantakon történő 217 milliárd Ft megtakarítás durva és kíméletlen megszorításokat okoz a súlyos betegek életében. Ugyanakkor a megrokkant, beteg emberek valós helyzete teljesen ellentétes a kormányzati kommunikációval. Ez a civil önszerveződéssel működő társadalmi érdekvédő csoport most jutott el arra az elhatározásra, hogy szervezettebb és az alapvető együttműködési normákat valamint az emberi kapcsolatokat, a szervezetszerű működést írásban is rögzítve egy önként vállalt és szabályozott követelményrendszerben mozgalomként működjön együtt a továbbiakban.

Kérem, így lázad a civil, a polgár. Ilyen tisztán, logikusan, rendezetten. De lássuk tovább:

A 2012.01.01.-től hatályos új rokkant-törvény életbe lépése óta annak hatásai a korhatár alatti rokkantak puszta létét és az életfeltételeit is, súlyosan veszélyeztetik. A médiában üldöző hadjárat indult a korhatár alatti, „volt” rokkantsági nyugdíjasok ellen. Valóságos számháború alakult ki a munkaképes korú rokkantak létszámával kapcsolatban. A kormány több mint 2-szer nagyobb létszámról beszél, mint ami a valóság. A hivatalos statisztikák szerint kb. 300-350 ezer fő lehet napjainkban a korhatár alatti rokkantak létszáma, a rokkantsági nyugdíjuktól jogfosztottak és a volt szociális járadékosok létszámával együtt. A kormány a 62.év feletti rokkantak létszámával is manipulál. A kb. 450-500 ezer fő öregségi nyugdíjkorhatárt (62.évet) betöltötteket is beleveszi a létszámba, holott az érintettek munkavégzésre már nem kötelezhetők. Ezzel az a célja a kormány kommunikációjának, hogy szembefordítsa a korhatár alatti rokkantakat a többi társadalmi réteggel. Úgy állítva be az átlag 30 évnyi járulékfizetéssel megalapozott és társadalombiztosítási kockázatra épülő rokkantsági ellátásukat, mintha az adófizetők forintjain élősködnének a súlyos betegek. A nyugdíjkassza forráshiányáért, a rendszer fenntarthatatlanságáért a korhatár alatti rokkantakat nevezték meg bűnbaknak. A 2011. évi CXCI.(XII.29.) törvény hatályba lépése óta sok-sok betegesetet feldolgozva írtunk az észlelt bajokról, a törvény visszásságairól és azok várható következményeiről. Felismertük, hogy – mivel alapvető emberi jogaink súlyosan sérültek az új rokkanttörvénnyel és a hozzá kapcsolódó új komplex felülvizsgálati rendszerrel – a hazai jogorvoslati rendszernek a működő képtelensége miatt strasbourgi jogorvoslatért kell folyamodnunk. A ROSTA Perközösség tagjai arra vállalkoztak, hogy a strasbourgi jogorvoslati út kapcsán a közös cél érdekében együttműködnek az ügyükkel megbízott jogi képviselettel is. Továbbra is minden törvényes eszközzel kiállunk jogainkért és a demokratikus értékrendekért. Bízunk az összefogás erejében, mely pozitív változásokat hozhat el számunkra is. Komoly változások szükségesek ahhoz, hogy hazánkban ismét helyre állhasson újra a szociális – és létbiztonság. Céljaink, követeléseink: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény visszavonásának elérése! Nyugdíj-jogosultságot és jogfolytonosságot kérünk a rokkantévek időtartama után. Kérjük visszaállítani az eredeti rokkantsági nyugdíjunk pénzbeli ellátását. Az „új komplex minősítő” felülvizsgálati rendszer felfüggesztésének és átdolgozásának a kikövetelése! A 2012. év előtti rendszer visszaállítását kérjük! A strasbourgi jogorvoslati út mentén következetesen harcolunk az alapvető emberi jogaink helyreállításáért! Követeléseinkről tárgyalni szeretnénk a kormánnyal!

És ez a kormánynak egyáltalán nincs az ínyére. Lássuk be: az ország mostani vezetése a leginkább a ködöt, a homályt, a pletykálkodást kedveli, a tiszta idő, a pontos, egzakt adatok az ellenségeik. Ha el lehet terjeszteni azt, hogy a rokkantak táppénzcsalók, akkor a vakhitű csorda mindegyikükről elhiszi ezt a hazugságot – leginkább azokról, akik valóban betegek. Sok, nagyon sok pénz takarítható meg, ráadásul, ha ezt az eljárást „a rokkantellátás átszervezésének” nevezzük, EU-támogatást is lehet rá igényelni. Majd lepapírozzák, bekönyvelik okosban, ahogy azt már manapság szokás. Szégyen és gyalázat a rokkant koldustól lopni – de megteszik.

Hogy mire megy a ROSTA mozgalom, az persze kérdéses, ugyanis ebben az országban vannak törvények, csak éppen a betartásuk opcionális – akkor kerülnek elő, ha a kormánynak kellenek valamire, vagy ha meg akarják változtatni őket. Úri játék a paragrafus, a szegénynek jövőre már meg is tiltják a véle való mulatozást, ahogy kinéz. És szegény meg az lesz, akit ki akarnak semmizni.

Nem csupán a rokkantak ügyéről van itt szó, tessék észrevenni – mindannyian válhatunk koldussá, hajléktalanná, kivétel nélkül, egyetlen hét leforgása alatt, ha a hatalomnak úgy tetszik.

Kivétel nélkül mindannyian.

A rokkantak már megmozdultak, a csökkentlátók már világosan eligazodnak a kialakult helyzetben.

Az épek mikor jutnak el idáig?

Mi még most is csak marjuk egymást, rendületlenül.

Szele Tamás

Ha tetszett a cikk, oszd meg