Könyvajánló a váci Lyrától

hrabopress küldte be 2021. 12. 12., v - 19:08 időpontban
""

kép

A váci domonkos kripta koporsói
Csukovits Anita


A Tragor Ignác Múzeum legféltettebb kincsei közé tartoznak a váci domonkos templom 18. századi kriptájából származó leletek.
A váci anyagot tételes katalógus formájában részletesen ismertető, elemző és nemzetközi, elsősorban Közép-európai kontextusba helyező, 270 oldalas (42 oldal tanulmány, 8 oldal angol rezümé, 220 oldal katalógus) kiadvány emellett bemutatja a koporsós temetkezés történetét is, egészen a 19. század elejéig. A szerző külön fejezetet szentel a tárgytípushoz kapcsolódó színszimbolikának, elemzi a koporsómotívumokat és szimbólumokat, a korabeli nyelvhasználatot és helyesírást, de kitér a készítés és használat társadalmi összefüggéseire is. A katalógusban, gazdag fotóanyaggal részletesen bemutatásra kerül valamennyi, a feltáráskor előkerült koporsó, elkészült a feliratok rövidítéseinek feloldása, latinról és németről magyarra fordításuk is, mely számos új információval szolgálhat az érdeklődők és a kutatók számára. A kötet másik érdekessége, hogy Balogh Lajos botanikus közreműködésével meghatározásra kerültek a koporsókra festett korabeli virágok, mely a barokk kertkultúra iránt érdeklődőknek is számos adalékkal szolgálhat.

Ára: 5.200 Ft

 

kép

Szerelem
Toni Morrison


Hét nő története, akik a férfiban férjet, szeretőt, apát, barátot, pártfogót, cinkost keresnek. S köztük két lány külön története, azokból az időkből, amikor csak azért nem létezett ártatlanság, mert senki nem találta ki a poklot. És a férfi? Ő kit vesz feleségül, kire hagyja a javait? És ki iránt tölti el a vágy?
“A nő fontos valaki az ember életében, és van, aki megnyeri a hármas koronát: jó étel, jó szex, jó beszélgetés. A legtöbb férfi megelégszik eggyel a három közül, és boldog, mint az istennyila, ha megkap kettőt…”

Ára: 2.990 Ft helyett, kedvezményesen 1.495 Ft

 

kép

Gyöngy az úri és népi öltözködésben
Katona Edit


Könyvünkben a gyöngy sokféle alkalmazását korszakonként, egységes szempontok szerint ismertetjük. Érintjük a jellemző gyöngyféléket, a folyamatosan bővülő beszerzési forrásokat, valamint az egyes technikai sajátosságokat. Foglalkozunk a jellemző gyöngyfelhasználási módokkal: az önálló gyöngyékszerekkel, továbbá a ruházathoz szorosan kapcsolódó gyöngyös díszítőelemekkel. A gazdag műtárgyanyag lehetőséget nyújt arra, hogy végigkísérjük a gyöngyök szerepét az egyes korszakok divatjában, a főurak, a köznemesek, a városi polgárok és a jobbágyok/parasztok öltözködésében.

Ára: 9.995 Ft helyett, kedvezményesen 4.998 Ft

 

kép

Forgószélben - a budapesti ortodox zsidóság és iskolái
Dr. Balázs Pál


E könyv szerzője gyermekként a Polgári Fiúiskola diákja volt. A könyvben megelevenedik a zsidó negyed, a "gettó" - végigsétálhatunk a régi Károly és Dob utca lenyűgöző sürgés-forgásában. A rabbi-műveltségű szerző könyvéhez éppúgy hozzátartozik a zsidó ünnepek részletes bemutatása, mint a kóserség mibenlétének ismertetése - egy megszülető, majd letűnt iskolarendszer a pesti ortodox közösség élete és mindennapi szokásai tükrében. Abban a reményben jelentetjük meg e kötetet, hogy közelebb hozhatjuk az olvasó számára a budapesti ortodoxia egykori sajátos, érzelemgazdag, színes világát.

Ára: 4.990 Ft helyett, kedvezményesen 2.995 Ft

 

kép

A lány, aki csillagász lett
Kertész Edina


Élt egyszer egy kislány, aki a csillagokról álmodott. Folyton az égboltot fürkészte, és kedvenc mitológiai szereplőinek csillagképekbe vetített alakját kereste.
A kislány, Balázs Júlia felnőve az első magyar női csillagász lett. Olyan munkát végzett és olyan felfedezést tett, amilyet korábban egy nőtől nem vártak el.
A Sváb-hegyen, távol a világ zajától, van egy csillagvizsgáló. Egykor itt állt az ország legnagyobb távcsöve, mellyel a hol elhalványuló, hol újra felvillanó csillagokat vizsgálták.
Ebben a csillagvizsgálóban élt egyszer egy tudós csillagász. Egy anya, aki nappal a földi feladatait látta el, de ahogy lement a nap, és feltűntek az éjszakai égen az első fények, visszatalált a gyerekkori álmaihoz.

Ára: 3.200 Ft helyett, kedvezményesen 2.240 Ft december 31-ig

 

kép

A lator
Pasquale Festa Campanile


A regény hőse az a bizonyos "jobb lator", aki Jézus mellett halt meg a Golgotán. Ki is ez a galileai Kaleb, hogyan jutott a keresztfára, mit látott maga körül az országban, és hogyan élte le az életét Jézus kortársaként? Ezekre a kérdésekre maga Kaleb ad választ, miközben elmeséli színes, kalandos életét.
Kaleb egy pimasz és erotikusan túlfűtött, életvidám csavargó, aki nagy lelkesedéssel igyekszik becsapni a hiszékeny embereket, miközben útja többször is keresztezi a Megváltóét. Eleinte azt gondolja, hogy Jézus is csak olyan szélhámos, mint ő - legfeljebb kevésbé jó az üzleti érzéke -, ezért elhatározza, hogy felajánlja neki a segítségét, és csatlakozik hozzá. Mikor ráébred, milyen hatalommal bír, már inkább elkerülné, ám a sors ismét mellé tereli, amikor kiválasztják a két lator egyikének, akit Jézussal együtt megfeszítenek. Miért éppen rá esik a választás? Talán mert valamilyen szempontból különleges, "mint a tök a dinnyeföldön"?
Campanile alkotása a jól ismert történetet szokatlan, humoros szemszögből mutatja be, s nemcsak íróként, filmrendezőként is jegyzi a töretlen életörömöt megtestesítő lator keserédes történetét.

Ára: 2.890 Ft helyett, kedvezményesen 1.445 Ft

 

kép

A királyfi, akinek nem volt cipője
Dorina Papaliou


Mit tehet az ember, ha a kádból kilépve piszkos lesz a lába? Ha az illető történetesen királyfi Tisztakosz bolygó birodalmában, könnyű dolga lesz. Édesapja ugyanis, a király, megparancsolhatja, hogy az udvari tudós, Davinci Leonárd találjon fel valamit, de rögvest, különben putty, elbúcsúzhat a fejétől. A tudós látástól vakulásig dolgozik. Hatalmas takarítógép, a bolygót befedő szőnyeg tényleg nincs más megoldás? Kedves, kikacsintós mese Varró Zsuzsa élvezetes fordításában, Varró Dani versbetéteivel azoknak a gyerekeknek, akik nem szeretik, ha piszkos lesz a lábuk.

Ára: 2.490 Ft helyett, kedvezményesen 1.745 Ft december 31-ig

 

kép

Alsógatyás kapitány kalandjai
Dav Pilkey


A negyedikes George és Harold az osztályuk furfangos mókamesterei. Az egyetlen dolog, amit jobban
élveznek mások megtréfálásánál, az a saját képregényük készítése. Ugyanis együtt megteremtették az iskolájuk, sőt az egész világ történelmének legeslegnagyobb szuperhősét: Alsógatyás Kapitányt, akinek valódi kiléte AKKORA titok, hogy MÉG Ő MAGA sem tudja!

Ára: 1.999 Ft helyett, kedvezményesen 1.400 Ft

kép

Vatikáni titkos akták - Vizsgálat Pio atya ügyében
Francesco Castelli


XVI. Benedek pápa 2006-ban engedélyezte a Szent Officium 1939 előtti iratainak, köztük a Pio atya ügyében folytatott vizsgálat anyagának tanulmányozását. A Szent Hivatal által elrendelt első vizsgálat 1921-ben kezdődött el. A dokumentumok alapján adta ki Francesco Castelli a Vizsgálat Pio atya ügyében - Vatikáni titkos akták című könyvét, amelyben számos kevéssé ismert tényt tárt fel. A vizsgálat során napvilágra kerülő dokumentum megdöbbentő dolgokat (mint például a különleges gyógyulások, a bilokáció, a lélekbe látás képessége, a lázmérők szétrobbanása) árul el a szent életű Pio atya addig titokban tartott belső életéről. A kezdetben rendkívül bizalmatlan püspök inkvizítor, Mons. Raffaello Carlo Rossi, aki tudományos tárgyilagossággal kezelte az ügyet, hitetlenkedve számolt be a történtekről, amelyeknek szemtanúja volt

Ára: 2.990 Ft helyett, kedvezményesen 1.990 Ft december 31-ig

kép

ELŐRENDELÉS KEDVEZMÉNNYEL!!!

Az új világrend kialakulása Az EU–USA–Kína hatalmi háromszög

Ára: 3.990 Ft helyett, kedvezményesen 3.392 Ft


Napjaink új kihívása az EU–USA–Kína hatalmi háromszög színrelépése az új világrendben. Az előző évtized végére összeomlott a régi világrend, de a 2020-as évtized elején kirobbanó hármas globális válság kikényszerítette a hegemón hatalmak megállapodását. Az EU kezdeményező és vezető szerepet játszott mind a társadalmi-gazdasági, mind a klimatikus, mind pedig az egészségügyi klímaválság rendezésében, míg a másik két hegemón hatalom, a hanyatló Egyesült Államok és a felemelkedő Kína inkább elnyújtott és részleges megoldásokkal kísérletezett. A kötet erre a három szereplőre koncentrál, azok sajátos szerepvállalását mutatja be, amelynek hátterében feltárul a globális demokratizálás ellentmondásos története is, különös tekintettel Kelet-Közép-Európára és a hazai folyamatokra. A hármas globális válság következtében a nemzetközi viszonyok elméletében is paradigmaváltás következett be a kaotikus, felbomló világrend áttekintésétől a kialakuló új globális rendezettség leírása felé. A kötet szerzői az újonnan kialakuló világrendszer főbb tendenciáit mutatják be a maguk területén, eljutva a hazai demokratikus rendszer mély válságáig is.

Szerzők: Ágh Attila, B. Simon Krisztián, Balázs Péter, Eszterhai Viktor, Galgóczi Eszter, Győrffy Dóra, Losoncz Miklós, Oross Dániel, Róna Dániel, Vincze Hajnalka

Várható megjelenés: 2021.12.15.

Egy szoba könyv nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.

Marcus Tullius Cicero