Interjú dr. Kurucz János őrbottyáni polgármesterjelölttel

hrabopress küldte be 2014. 10. 07., k - 11:21 időpontban

Dr. Kurucz János 54 éves, kisgyermekként, 49 éve költözött Őrbottyánba. 26 éve nős, felesége született őrszentmiklósi, egy 25 éves lány és egy 23 éves fiúgyermek édesapja. Érdekesség, hogy lánya is indul a választáson képviselőjelöltként. Két szakvizsgával rendelkező állatorvos, lóspecialista, 2014: Kómár díj - „Az év állatorvosa” (Pest megyében). Az Equi-Med Mobil Kft ügyvezetője, e mellett Őrbottyánban és Erdőkertesen üzemeltet egy-egy dohányboltot. 2002-2012 között önkormányzati képviselő; 2010-2012 között alpolgármester, ciklus közepén lemondásra kényszerült.

Ön az előző ciklus közepén lemondott képviselői mandátumáról és alpolgármesteri megbízatásáról új törvényi szabályozás miatt bekövetkezett összeférhetetlenség miatt. Most viszont indul a polgármesteri székért. Mi változott?

1996-ban a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) megalakulásakor a 2600 magyar állatorvos a Kamara alelnökévé választott. Azóta négyévente újraválasztottak. 2012-ben változott a Kamaráról szóló törvény és bár semmi féle kapcsolat nincs ezen szervezet és az önkormányzatok között, az általam betöltött két státuszt összeférhetetlennek nyilvánította. Ezért választanom kellett. Nehéz volt a döntést meghozni. A Kamarában ebben az időben folyamatban volt egy általam vezetett projekt, amely lényegesen megváltoztatta az állatorvosi praxisokkal kapcsolatos szaktudásbeli követelményszinteket. Rendkívül nehéz feladat volt, hiszen sokszor egyéni érdekeket sértő, merőben új szakmai jogi szabályozást kellett alkossunk. Mivel a feladat föladása részemről megfutamodást jelentett volna, a kihívásokat pedig mindenkor kimondottan szerettem, így a MÁOK mellett döntöttem. Mára a Kamarai szabályozás kész. A rendszer működik. A beépített automatizmusoknak köszönhetően akkor is tovább él, ha az alkotók már nem részei a folyamatoknak. Mondhatom azt is a MÁOK mára a maga 18 évével, nagykorúvá vált. Nélkülem is működni tud. Így tehát készen állhatok az újabb kihívásokra. Számomra ilyen kihívás Őrbottyán város polgármesteri tisztsége.

Ön társadalmi megbízatású polgármester kíván lenni fél tiszteletdíjért. Mit jelent ez pontosan? Részmunkaidős polgármester lesz ha megválasztják?

Ez azt jelenti, hogy nem azért akarok polgármester lenni, mert a megélhetésemhez erre van szükség. Mint ahogy azt több fórumon is jeleztem a település „GAZDÁJA” kívánok lenni. Egy gazdának pedig nincs munkaideje. Sem „rész”, sem „egész”. Szükség esetén a nap 24 órájában készen kell lenni a feladatok megoldására. Nem idegen a szituáció tőlem, hiszen eddigi életem során sem csupán „munkaidő”-ben kellett helytállnom, és nem is igazán találkoztam még olyan állattal, ami tekintettel lett volna a munkaidő fogalmára. Természetesen, aki azt várja el a polgármesterétől, hogy az a hivatalos közszolgálati munkaidőben az irodájában üljön és nem a tettei alapján ítéli őt meg, az ne rám szavazzon. Ha valakinek kételyei vannak az ilyen típusú városvezetéssel kapcsolatban, az gondolja végig hogyan működött az elmúlt 20 évben pl. Debrecen, Győr, vagy, hogy a „másik oldalról” is hozzak egy példát: Szeged, és tette mindezt úgy, hogy polgármestereik parlamenti képviselői tisztségeik okán kevés időt töltöttek még a városukban is, nemhogy az irodáikban.

Önnek az elmúlt ciklusokban képviselőként, alpolgármesterként beleszólása volt, hogy mi és hogyan történjen Őrbottyánban. Amit akkor nem sikerült elérnie, az most egy szinttel feljebb kerülve sikerülni fog? 

Azt, hogy sikerülni fog-e, előre nem tudom megítélni. A demokráciának a számos előnye mellett van néhány hátránya is. Bármilyen nagyszerű elképzelés megvalósításához Őrbottyánban is szükség van a leendő városvezetésen belül legalább 5 egybecsengő akaratra. Ezt az egységet természetesen nem lesz könnyű megteremteni. Különösen nem, ha olyan összetételű testületet választunk, mint 4 éve, amikor az a jelölt, aki – igaz név nélkül – de valamely internetes fórumon képes volt azt írni, hogy garantálni fogja Őrbottyán nem fog a jövőben semmit sem fejlődni – az egyik legtöbb szavazattal jutott a testületbe.

Mik azok az őrbottyáni adottságok, amik hátrányt jelentenek a település fejlesztésében, és mik azok, amik előnyt?

Azt hiszem, egyik legnagyobb hátrányunk abból adódik, hogy a rendszerváltást követő első önkormányzati választásokon is olyan polgármestert választottunk, aki ahelyett, hogy a privatizáció adta lehetőségeket kihasználva a településnek igyekezet volna vagyont szerezni, inkább a meglévőt is eltüntette. Ebből adódóan a mai napig nincs komoly vállalkozói háttér a település szolgálatában. Még ha szeretné is valamire való vállalkozás a székhelyét hozzánk telepíteni, annak sem tudunk megfelelő letelepedési helyszínt fölajánlani. Hátrány továbbá az igen átgondolatlanul kialakított településszerkezet. Előny a földrajzi elhelyezkedés, a nagyszerű természeti környezet. Ugyancsak előny a dinamikus fejlődésre képes, létszámarányában fiatal többségű lakosság, amelynek szerencsére a szép korúak által működtetett helyi közösségi csoportok jó példát mutatnak. 

Milyen elképzelései, konkrét tervei vannak Őrbottyán jobbá tételére?

Őrbottyán a városi rangot megelőlegezve kapta. A lehetőséggel élnünk és nem visszaélnünk kell. Ez a státusz számos kötelezettséggel jár nem csak a saját polgárság, de a környező kistelepülések irányába

A feladatok ellátásához pedig igencsak föl kell nőnünk úgy az oktatás-szakoktatás, mint az egészségügyi ellátások (szakorvosi hálózat kiépítése) terén. Ugyancsak van mit tennünk a kulturális-, sport és szabadidős tevékenységek terén. A várost úgy kell építészetileg átformálnunk, hogy az megfeleljen a XXI. századi kisvárosok felé támasztott jogos lakossági igényeknek. Közben azonban soha nem szabad megfeledkeznünk a gyökereinkről. Azaz amit csak lehet, meg kell őrizni a „FALU” értékeiből.  

Mi lesz az első cselekedete, ha Ön, mint polgármester először belép a hivatalba?

Természetesen mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ha lehet, a legkevesebb zökkenővel minél hamarabb megtörténhessen a hivatal átadás-átvétel. Számba fogom venni a folyamatban lévő kötelezettségeket, a lehetőségeket és remélhetőleg a lehető legrövidebb időn belül foglalkozni kezdhetünk a jövővel.

Köszönöm az interjút!

Hrabóczki József Sándor 

Címkék